Transport-Nytt Förlags AB Tidningen Transportnytt

Om oss

Transportnytt är en oberoende nyhetsförmedlare inom området för transport, materialhantering och logistik. Ända sedan starten 1958 har Transportnytt varit en seriös, trovärdig och nyfiken nyhetskälla för varuägare och transportköpare inom alla slags transportslag.

Transportnytt bevakar hela logistikkedjan oavsett om det handlar om lagring, vägning, märkning och förpackning eller om manuell och automatisk hantering. Vi har ett starkt fokus på den snabbväxande e-handelsbranschen och rapporterar om de viktigaste logistikanläggningarna och de hetaste logistikregionerna.

Vi publicerar grundliga och initierade tester av transportbilar och vi följer it-utvecklingen inom transport- och logistiksektorn.

Vi är också med och driver den pågående debatten om logistik, infrastruktur och samhällsfrågor.

Transportnytt är samarbetspartner med flera viktiga mässor, konferenser och organisationer inom transport- och logistikområdet.

Transportnytts läsare återfinns inom företagsledningar samt hos transport-, logistik-, lager- och inköpschefer. Stora läsargrupper finns inom speditions- och åkerinäringen, hos Sveriges hamnar och bland konsulter och konstruktörer.

Transportnytt grundades 1958 av redaktören CG Hillerström som själv hade en bakgrund som åkare och speditör.

Transportnytt, snyggt månadsmagasin både som tryckt och digital tidning med länk till hemsida. Webb och nyhetsbrev. ger ut specialutgåvorna Truck & Lager, Transportbilsguiden och Logistikkartan.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top