Automatisk paketsortering effektiviserar e-handeln

Snabbare och säkrare leveranser
till allt kräsnare konsumenter

En konsekvens av den explosiva ökningen av e-handeln är att paket och andra försändelser måste hanteras supereffektivt, säkert och snabbt. Med OptiSorter från BÖWE SYSTEC automatiseras sorteringen av paket, vilket både sänker hanteringskostnaderna och ökar leveranskvaliteten och snabbheten.

– Den stora fördelen med OptiSorter är att den har en genialt enkel och robust konstruktion som kräver minimal service och underhåll. Med OptiSorter hanteras de flesta typer av artiklar med hög kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Beroende på typ av artiklar så sorterar OptiSorter mellan 3 000-15 000 paket per timme, berättar Staffan Emtemark, Nordic Sales Manager på BÖWE SYSTEC.

Marknadsledande inom paket- och brevsortering
BÖWE SYSTEC är en aktör inom det som kallas för intralogistik och erbjuder sedan mer än 70 år marknadsledande kompetens och automationslösningar för paket- och brevsortering. Staffan Emtemark förklarar att ambitionen är att vara branschens mest kundfokuserade one-stop-shop.

– Vi vill kunna hjälpa våra kunder med allt de behöver för att optimera, effektivisera och automatisera sina sorteringsprocesser och interna hanteringsprocesser. Det gäller all typ av teknologi från bansystem till hela automationslösningar för sortering och utleverans av brev och paket, liksom service, support och rådgivning.

Enkelhet och flexibilitet
OptiSorter är utrustad med ett flertal unika teknologier. Bland annat den så kallade ”Push Tray-teknologin” som gör det möjligt att hantera allt från lätta och runda föremål till skokartonger och riktigt tunga paket på upp till 31,5 kilo.

– OptiSorter är ett modulärt och skalbart sorteringssystem som kan integreras med i stort sett alla andra automationslösningar och lagersystem. Med vår Push Tray-teknologi förhindras att runda eller lätta artiklar faller av sorteringsbandet, vilket är blir ett allt vanligare problem i takt med att försändelserna blir fler och allt mindre, säger Staffan Emtemark.

Att OptiSortern är moduluppbyggd gör att den kan skräddarsys så att den passar varje situation och därefter uppgraderas och förändras efter hand. OptiSorter tillverkas både som en horisontell och vertikal variant, vilket gör att den kan användas både i stora och i mindre lager där det är ont om plats.

BÖWE SYSTEC grundades 1946 och har sedan dess utvecklats till en global leverantör av högautomatiserade helhetslösningar för paket-, brev- och dokumenthantering. Sedan 2010 ingår bolaget i det tyska industrikonglomeratet Pohssel Group.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top