Mara Svantemark, Findus om hållbarhet!

Findus arbete för en hållbar verksamhet

Findus arbetar aktivt för en hållbar verksamhet, vilka är era största insatser inom områdena förpackning och logistik/transport?

Genom att verka ansvarsfullt ska vi på Findus arbeta för att minska påverkan i alla delar i vår produktionskedja. Vi ska minska utsläppen från våra fabriker, halvera vårt matsvinn och säkerställa att våra transporter sker med mindre klimatpåverkan, samt att våra förpackningar är återvinningsbara. Vi är med i Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, där målet är att ha fossilfria inrikestransporter senast år 2030. Bland annat har vi säkerställt att samtliga leveranser av vår soppor sker via järnväg, vilket minskat energiförbrukningen per transport med en tredjedel samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med mer än ett ton. Konsumenter ska vara säkra på att maten som levereras till butik är transporterade på ett hållbart sätt. Förpackningar har en viktig roll i att skydda och förlänga hållbarhet hos mat och råvaror, men påverkar samtidigt också miljön. För att minska den påverkan har vi som mål att 100 procent av våra konsumentförpackningar ska vara återvinningsbara år 2022 och vi har signerat Plastinitiativet. För att nå vårt mål följer vi utvecklingen av nya material och byter succesivt ut förpackningar som idag inte går att återvinna mot återvinningsbara alternativ.

Vilket ansvar och roll ser du att förpacknings- och logistik branschen har för bidra till ett hållbart samhälle?

Alla – stater, organisationer, branscher, företag och enskilda individer – behöver samverka i transformationen till ett hållbart samhälle. Hur vi på Findus producerar och hanterar livsmedel avgör vilket avtryck vi gör på vår omvärld. Samtidigt kan vi välja att samarbeta med de förpacknings- och logistikleverantörer som driver på för hållbar utveckling i sina respektive branscher. Där behöver ett stort ansvars tas för att säkerställa att förpackningar går att återvinnas och produceras av mindre miljöbelastande material än idag, och att logistikkedjan blir fossilfri så snart som möjligt.

Vad eftersträvar ni för framtiden för säkerställa ert arbete inom hållbarhet?

Som livsmedelsproducent har vi på Findus stora möjligheter att göra skillnad för både planet och människa. Hur vi producerar och hanterar livsmedel avgör vilket avtryck vi gör på vår omvärld. Vi har i hållbarhetsstrategin valt att prioritera de områden där vi kan göra verklig skillnad. Vi ska helt enkelt göra mest där vår påverkan är som störst. För livsmedel är det ofta i primärproduktionen, det vill säga odling, fiske och djurhållning, som den största miljöpåverkan sker. Vi har satt konkreta målsättningar, som till exempel att all vår odlade fisk ska vara ASC-märkt senast 2020, att alla grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis enligt Farm Sustainability Assesment (FSA) senast 2025, och att matsvinnet i fabrik och logistikkedja ska halveras till 2030. Dessutom ska vi endast välja fossilfria inrikestransporter senast 2030 och alla våra förpackningar ska vara återvinningsbara 2022. Med vår mat ska vi också bidra och inspirera till en mer hälsosam vardag för alla. Genom att förnya och ständigt förbättra vår portfölj ska konsumenter kunna välja mellan ett brett sortiment av hälsosamma produkter. Vi ska till exempel öka grönsaker, vegetariskt och fisk med 25 procent till 2022 och öka den hälsosamma delen i vår portfölj varje år.

HÅLL DIG UPPDATERad!

Scroll to Top