Zetes blir läskjättens nya leverantör i Norden

Zetes blir läskjättens nya leverantör i norden

Zetes har blivit Coca-colas nya leverantör för en snabbare, noggrannare men också säkrare lagerhantering. 

I och med Coca-colas uppgraderinsprojekt blir deras lagerprocesser allt mer automatiserade. Investeringar i bland annat truckmonterade toughbook-terminaler har gjorts för att både anpassa och effektivisera inkommande gods, plock och packning. 

Då projektet redan genomförts på ett flertal av Coca-colas produktionsanläggningar runt om i Europa vet man att det har medfört stora effektivitetsvinster, vilket har resulterat i förbättningar i leveransprocessen.

Zetes i Sverige har nu tagit sig projektet och kommer hädanefter att bli Coca-colas lagerleverantör i Norden.

Du kan träffa Zetes på Logistics & Automation den 30 sep- 1 okt på Kistamässan i Stockholm.  

Läs hela artikeln här »

Vill du veta mer kring vad Zetes gör? Besök deras hemsida här »

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top