Robotar och artificiell intelligens på arbetsplatsen

Sofia Thunberg djupdyker i hur robotar och automatiserade system kan anpassas efter människan och vilka utmaningar vi står inför när roboten blir vår arbetskamrat.

Scroll to Top