Beskrivning

”Vi har nöjet att presentera den senaste rekommendationen framtagen av Eurovent PG Air Filters. Eurovent 4/23 – 2022, ”Val av filter klassade enligt ISO 16890 för allmänventilation”.
Publikationen riktar sig till alla yrkesverksamma inom VVS som arbetar med ventilationssystem, speciellt konsulter, fastighetsförvaltare och tillverkare av utrustning inklusive luftfilter.

Syftet med denna rekommendation är att:
• Ange riktlinjer för val av luftfilter klassade enligt EN ISO 16890
• Ge en översikt över skillnader mellan klassificering enligt EN 779 och EN ISO 16890
• Öka medvetenheten om energieffektiviteten hos luftfilter

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top