Ahola Transport

Green kilometers – Miljövänligare transporter

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Miljöfrågor berör oss alla, särskilt oss som sysslar med logistik.

EU har åtagit sig att minska växthusgaserna i EU med minst 80% fram till år 2050. Transportsektorn som helhet står för ca. 25% av EU:s växthusgasutsläpp och måste kraftigt minska sina utsläpp för att målen skall kunna uppnås. Ahola Transport har redan i många år bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med fokus på direkta transporter, hög fyllnadsgrad, modern och bränsleekonomisk fordonsflotta samt utbildning av chaufförer.

Vår målsättning för år 2019 är att minska våra koldioxidutsläpp med 9%, reducerad bränsleförbrukning skall stå för 2% av minskningen och resterande 7% uppnås genom utnyttjandet av alternativa bränslen i vår fordonsflotta. För att lyckas i detta arbete söker vi nu nya lösningar tillsammans med våra kunder.Som ett led i detta erbjuder vi nu Ahola Transport Green kilometers. Miljövänligare transporter för era befintliga eller nya godsflöden.

Dessa transporter körs med HVO bränsle (Hydrotreated Vegetable Oil) som är tillverkat av 100% förnybara råvaror vilka inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.I framställningen av HVO används t.ex. matolja och matlagningsfett från matindustrin och restauranger samt restprodukter från matoljeproduktion.

Bränslet ger samma prestanda som traditionell diesel, dock med 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2). Detta koncept erbjuder er möjlighet att minska era transporters miljöpåverkan på ett tydligt och mätbart sätt.

Andra produkter

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top