Supply Chain Visibility

Beskrivning​

Med Zetes mjukvara för fullständig visibilitet i distributionskedjan kan ni bryta ner silos och skapa en komplett blid som sammanför alla viktiga partner inom er distributionskedja.

Tillverkare och konsumenter kräver korrekt information, snabbare leveranser och billiga transporter. Hur möter ni dessa krav samtidigt som ni ser till att er verksamhet alltid löper smidigt? Ni behöver hantera er distributionskedja på ett effektivt sätt så att ni känner till ert gods exakta status och kan agera omedelbart för att förhindra eventuella störningar.

Zetes system för visibilitet i distributionskedjan ger er en korrekt bild av vad som händer i er verksamhet, vilket underlättar samarbetet mellan alla era intressenter. Den ger er fullständig kontroll för att säkerställa maximal produktionstid och att leveranser kan fullgöras perfekt.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top