Blir världen mer protektionistisk?

Tullar och andra handelshinder bidrar till att minska handelsutbytet mellan länder vilket är långsiktigt negativt för den ekonomiska utvecklingen. Vilka utmaningar finns det i framtiden och hur kan säkerhetsintressen påverka utvecklingen.

Scroll to Top