Frukostseminarie: ”Sverige behöver logistiker för att klara nästa stora textil-utmaning!”

Inom några år kommer Sverige behöva implementera EU direktivet 2008/98/EG för cirkulär hantering av textil och textilavfall. Kommer vi kunna återvinna kläder precis som aluminiumburkar återvinns idag? Detta ”nya” cirkulära flödet innebär att vi behöver bygga nya storskaligt system med enorma logistikutmaningar, de system som finns på plats idag har inte tillräcklig kapacitet och det saknas större pusselbitar för att kunna hantera hela Sveriges textilier.

På scen har vi tre personer som var för sig representerar de tre viktiga komponenterna i flödet. Ett retail-bolag som beställer, producerar och ansvarar för sina produkter, Röda Korset som tillsammans med liknande organisationer och företag handa har vårt second hand flöde och Renewcell som idag leder utvecklingen av återanvändning av textilfibrer, alltså ett av de företagen som tar hand om återbruket av materialet. Dessa tre delar samma logistikutmaningar och utöver det har de ytterligare logistikutmaningar som de behöver lösa. Vi kryddar det hela med nya lagstiftningar. En utmaning som heter duga! Kom och lyssna, ställ frågor och se hur du eller kanske ditt företag kan vara med i att lösa framtidens textilhantering.

På scen: AnnaCarin af Forselles, verksamhetsutvecklare med fokus på cirkulära affärsmodeller, hållbara leveranskedjor och återbruk före återvinning på Svenska Röda Korset. Martin Stenfors, Head of Strategy and Sustainability at Renewcell samt en representant från ett retail bolag. Vi bjuder på frukost och separat anmälan krävs!

Anmäl dig kostandsfritt HÄR

Scroll to Top