Har vi råd att inte automatisera materialhanteringen?

Presentationens första halva utgörs av en snabb överflygning av hur megatrender och omvärldsfaktorer påverkar logistik och materialhantering, samt vad det innebär för behov och efterfrågan på automationslösningar. Den andra halvan gör en ansats att jämföra kostnader och risker vid genomförande av automationsprojekt med kostnader och risker vid fortsatt manuell hantering, samt hur såväl finansiella som operationella risker vid automation kan minskas.

Viktor Brandon Leek är Logistics Solutions Director på Toyota Material Handling, och ansvarar därmed för automationsportföljen hos Sveriges marknadsledande leverantör av materialhanteringsutrustning. Som tidigare logistikkonsult är han väl insatt i de olika strategiska och operativa frågeställningarna som diskuteras på ledningsnivå.Scroll to Top