Integration mellan system och människor

Robin Hansson presenterar tillämpningen av automation ökar inom materialhanteringsprocesser såsom interntransporter. Fortfarande kvarstår dock många frågor om hur automation bäst ska tillämpas i dessa processer. En hög automationsgrad är inte ett självändamål, utan teknologin bör utnyttjas med en förståelse för hur den kan bidra till en ökad prestation inom områden såsom produktivitet och kvalitet, utan negativ påverkan på andra områden. Det är viktigt att eventuell automation inte har en negativ påverkan på personsäkerhet, ergonomi eller upplevd trygghet, och det är även viktigt att den kan integreras vid arbetsutformning. Föredraget lyfter fram erfarenheter från interaktionen mellan människa och automation i materialhanteringsprocesser.”

Scroll to Top