Vi välkomnar Uni Sallnäs som talare på
Logistics & Automation i Stockholm!

Ett klick för klimatsmart e-handelsdistribution: Möjligheter och utmaningar för hållbara leveransalternativ till konsument.

Uni Sallnäs är docent i logistik och avdelningschef för avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling på Linköpings universitet. Uni är engagerad i forskning kring miljömässigt hållbar logistik. Hon vill genom sin forskning bidra till att utveckla logistiksystemen så att de blir mer hållbara ur miljöperspektiv. Genom att undersöka aktörer, utmaningar och samarbeten inom logistiken hoppas hon att kunna göra en positiv inverkan på miljön.

Teaser: ”E-handeln har en möjlighet till att minska miljöpåverkan genom att erbjuda klimatsmarta transporter till konsument. Något så enkelt som ett klick på ett grönt alternativ kan göra stor skillnad.
Trots en stark vilja hos e-handlare att erbjuda klimatsmarta leveransalternativ, så finns det många utmaningar för såväl e-handlare som logistikföretag. Vilka är dessa utmaningar och hur kan företag jobba för att övervinna dem? Och hur kan e-handlare hjälpa konsumenter att välja klimatsmarta alternativ? Dessa är två av många frågor som kommer att beröras i detta föredrag, där Uni Sallnäs, docent i logistik vid Linköpings Universitet, berättar om insikterna kring ett forskningsprojekt om klimatsmart e-handelsdistribution.”

Missa inte att lyssna till Uni Sallnäs på Scenen den 4 oktober på Kistamässan i Stockholm!

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top