Our Stories - "Robotar och artificiell intelligens på arbetsplatsen"

Our Stories from Logistics & Automation

Årets Logistik & Automationsmässa i Stockholm erbjöd besökarna en rad intressanta och tankeväckande seminarier. En av dessa var Sofia Thunberg, en doktorand inom kognitionsvetenskap och expert inom robotteknologi. Seminariet var en djupdykning i förhållandet mellan människor och robotar. Under 20 minuter utmanade hon våra uppfattningar om teknikens roll i samhället och ställde flera viktiga frågor: 

Sofia tog upp en viktig och relevant fråga om varför vi väljer att programmera känslor i robotar. Hon menade att genom att göra detta försöker vi göra robotar mer empatiska och kapabla att interagera med människor på ett mänskligt sätt. Hon diskuterade de ibland suddiga gränserna mellan vad som anses vara endast mänskligt och om robotar och människor kan komplettera varandra.

Foto: Sandström Media AB

Sofia kategoriserade robotar i olika grupper, inklusive humanoida och sällskapsrobotar, icke-fysiska chatbotar och virtuella agenter. Hon belyste hur dessa olika robottyper påverkar våra liv och arbete på olika sätt. Under seminariet utforskade Sofia Thunberg även komplexa ämnen som digitalt utanförskap, etik, juridik och filosofi i samband med robotteknologi och fick lyssnarna att reflektera över de moraliska och rättsliga aspekterna av teknikens utveckling. 

Sofia Thunbergs föreläsning var en stark påminnelse om hur teknikens roll i samhället ständigt förändras och hur viktigt det är att förstå och debattera dess påverkan, och det är svårt att tvivla på att hennes perspektiv och frågor kommer att vara en källa till fortsatta diskussioner och reflektioner om robotteknologi och dess påverkan på samhället.

 

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top