Hållbart ansvar ger konkurrensfördelar

Så hjälpte DHL en kund att bli grönare

Dagens ledande företag, såväl stora som små, letar hela tiden efter nya sätt att bli mer miljövänliga. Logistik spelar en central roll i den globala ekonomin och därför är det också en bransch som har makt att välj sin verksamheters miljöpåverkan. Det går inte längre att ducka för ansvaret som varje verksamhet har rörande vilket avtryck som efterlämnas. Ska vi efterlämna en planet som är beboelig för kommande generationer så måste vi arbeta tillsammans för att identifiera och minska utsläpp, göra våra verksamheter hållbarare och övergå till en cirkulär ekonomi.

DHL är pionjär inom miljövänlig logistik. Genom att lägga mycket krut på att skapa miljövänligare logistik skapar DHL konkurrensfördel för såväl sig själva som sina kunder. För ett grönare tänk inom ditt företagande är inte enbart bra för miljön, det är också bra för dina affärer. Nedan följer ett Case för hur DHL möter sina kunders efterfrågan för uppnå miljövänligare resultat.

CASE – Miljövänlig optimering – Transport

”En kund i detaljhandelsbranschen ville minska sina utsläpp från transport mellan leverantörer och distributionscenter i Storbritannien. DHL samarbetade med kunden för att utveckla en lösning med varaktiga fördelar. Valet föll på en liten så kallad ”teardrop trailer” som en miljövänlig lösning för att minska bränsleåtgång och utsläpp samtidigt som kunden kunde minska antalet resor genom transportera mer gods i varje trailer. Dessa ”teardrop trailers” har en unik aerodynamisk form som sparar cirka 10% av bränslet och ökar utrymmet med cirka 10%. Vi använde 399 ”teardrop trailers” som minskar kundens koldioxidavtryck med över 2 000 ton per år.” 

Ta del av fler case från DHL här

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top