Easyfairs lanserar nya mässan Logistics & Automation

Automation logistics

Easyfairs renodlar varumärket Empack och lanserar nya mässan Logistics & Automation

Mötes- och mässarrangören Easyfairs slår samman sina förpackningsmässor under varumärket Empack. Samtidigt lanseras en ny parallellmässa – Logistics & Automation – för att bygga vidare på den växande integrationen mellan processerna inom förpackning och intralogistik. Tillsammans ska mässorna ge nationella och europeiska aktörer inom förpackning och logistik en bättre bild av teknik och innovationer som kommer att forma framtiden för deras verksamheter.

Empack

Genom att integrera alla förpackningsrelaterade mässor på den europeiska kontinenten med nya Logistics & Automation kommer Easyfairs i högre utsträckning kunna stärka nätverket med hjälp av olika gränsöverskridande initiativ. Det kommer till exempel att bli lättare att locka internationella talare och branschexperter, vilket gör det möjligt att erbjuda förpackningsbranschens aktörer innehåll som inte går att hitta vare sig på nätet eller någon annanstans.

”With Empack, Easyfairs brings the latest developments in packaging technologies to the heart of the market on a regular event cycle. This gives visitors the convenience of an event in their country or region, where they are able to learn from multinational exhibitors and speakers,” säger Paul MacDonald, Global Brand Director Empack

Easyfairs UK kommer att fortsätta arrangera Packaging Innovations, som fokuserar på förpackningsdesign och -material.

Logistics & Automation

Logistics & Automation ersätter den tidigare Logistics & Distribution med en mässa som är helt inriktad på intralogistik i syfte att göra intralogistik smartare, snabbare och mer effektivt.

”The new event will reflect the automation of various physical and management processes, driven by a variety of developments,” säger Arnaud Istas, Group Head of Product Development, Easyfairs.

Dessa utvecklingsområden innefattar:

  • En ökad produktanpassning och kortare livscykler för produkter har orsakat en explosion av SKU-nummer och leveranser, tillsammans med nya produktionstjänster möjliggörs nya logistiktjänster som erbjuder högre transparens och mervärde.
  • Bristen på kompetent arbetskraft och behovet av snabbhet och driftsäkerhet, driver på utvecklingen mot ännu mer och djupare integrerad automation och robotteknik i logistikverksamheter
  • Utvecklingen inom maskininlärning och AI bidrar till att automatiserade system blivit smartare än någonsin och kapabla att hantera alltmer komplexa situationer, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten i logistikverksamheter och ger en viktig konkurrensfördel, samt
  • Förändringar i köp- och konsumentbeteende ställer nya krav på traditionella fjärrlager. Re-design, ny teknik och omlokaliseringar är snart ett måste för att möta konsumenters förväntningar på snabba och effektiva leveranser. Detta innebär stora möjligheter för såväl intralogistiklösningar som utvecklare av logistikfastigheter.

”Logistics & Automation will reflect these developments. The events will serve as a unique meeting place gathering both end users, system engineers/integrators and ICT professionals,” säger Arnaud Istas.

Empack och Logistics & Automation kommer att arrangeras årligen eller vartannat år i tio länder i Europa. I Sverige kommer Empack och Logistics & Automation arrangeras den 30 september – 1 oktober 2020 på Kistamässan. Samt Logistics & Automation, den 3 – 4 februari 2021, på Malmömässan.

Håll dig uppdaterad!

Scroll to Top