Välkommen Viktor Brandon Leek till scenen på Logistics & Automation 2023!

Har vi råd att inte automatisera materialhanteringen? Den frågar ställer sig Viktor Brandon Leek under sitt föredrag på Logistics & Automation 2023!

Behovet och efterfrågan av automationslösningar är idag en stor faktor inom hela logistikområdet , inte minst inom materialhanteringen. Viktor Brandon Leek kommer att prata om hur vi ska bemöta det ökade behovet och efterfrågan för att klara av de snabba megatrenderna och omvärldsfaktorerna inom materialhanteringen.

Däremot slutar det inte där. Att genomföra automationslösningar innebär också endel risker och kostnader. Är vinningen alltid att gå över till automationslösningar? Eller kan det finnas vinning vid fortsatt manuell hantering?

Viktor Brandon Leek arbetar som Logistics Solutions Director på Toyota Material Handling, och ansvarar därmed för automationsportföljen hos Sveriges marknadsledande leverantör av materialhanteringsutrustning. Med sin erfarenhet och kunskap inom området kommer vi att bjudas på ett inspirerande samtal på logistikscenen under Logistics & Automation.

Kom och se Viktor Brandon Leek och många andra inspirerande talare under Logistics & Automation på Kistamässan den 4-5 oktober!

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top