Samtal om Automationsrevolutionen, motståndskraft och hållbarhet i Supply Chain tillsammans med Supply Chain Effect

Tillsammans med Stefan Karlöf ifrån Supply Chain Effect presenterar Logistics & Automation två givande paneldebatter.

Kom till Logistics & Automation för att ta in, lyssna och delta i diskussionen om framtidens logistik.

Onsdagen 4 oktober 12.15 – 13.00
Automationsrevolutionen – ett samtal om strategier för framgångsrik lagerautomation

Automatiseringen och robotiseringen kommer att öka avsevärt i de flesta lagerverksamheter. Samtidigt ökar digitaliseringen och uppkopplingen på olika logistikplattformar, där försörjningsflödena koordineras och integreras med hjälp av olika mjukvaror, AI/maskininlärning och uppkopplade lastbärare och produkter. Men hur bör företag förhålla sig till den här utvecklingen, och hur bör de agera för att automatiseringen och digitaliseringen ska bli framgångsrik?

Deltar i samtalet gör:
Anders Bohlin – Element Logic
Viktor Brandon Leek – Toyota Material Handling
Max Helm – SIB Solutions
Stefan Karlöf – Supply Chain Effect

Torsdag 5 Oktober 09.15 – 09.45
Vägar till ökad motståndskraft och hållbarhet i supply chain

Senare års störningar i de globala försörjningskedjorna har lett till ett uppvaknande kring behovet av att bygga in mer motståndskraft/resiliens och hållbarhet i den egna verksamheten. Men vad kan man egentligen göra som ett enskilt företag för skydda sig mot oväntade störningar?

Deltar i samtalet gör:
Björn Redig – Sonat AB
Peter Landenberg – Langebaek Consulting AB
Stefan Karlöf – Supply Chain Effect

Hämta din kostnadsfria biljett till Logistics & Automation idag!

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top