Dem är först i branschen med Gamification

Trendsäkra med fokus på kunden

Aditro Logistics arbetar med effektiva logistiklösningar och har i sitt senaste projekt fokuserat på effektiv e-handelslogistik. Som de första företaget i branschen med att implementera Gamification är de ofta snabba på nya trender och sätter alltid kunden i centrum.

Vad utmärker er i branschen?
Vi, Aditro Logistics, är en av de största logistikaktörerna på den nordiska marknaden och har under flera år haft en mycket god tillväxt. Vår tillväxt bygger delvis på att många av våra kunder själva har haft en stark tillväxt på sina marknader och vi har i egenskap av deras logistikpartner lyckats stötta och supporta detta genom förbättrade och mer effektiva logistiklösningar. Parallellt med detta har vi även fått utökat förtroende från många nya kunder som lett till etablering på nya platser i Sverige. Vårt senaste projekt är vår logistikenhet i Arlanda om ca 25 000 m2 där vi fokuserar på effektiv e-handelslogistik. Många kunder uppskattar den proaktiva och snabba hanteringen i våra utvecklingsprojekt vilket underlättas av att företagets högsta ledning ofta är direkt involverade i dessa.

I tillägg har den transportoberoende ställningen medfört att våra distributionslösningar helt baseras på kundens behov där årliga upphandlingar och förbättringar är en del av logistiklösningen. Den ibland utmanande resursfrågan där utbildad och kompetent personal kan var svår att lösa hanterar vi genom vårt interna bemanningsbolag. Det innebär konkret att all personal som arbetar på våra enheter är anställda av Aditro Logistics och således en del av bolagets mål och värderingar. Det är således vi som väljer och kvalitetssäkrar den personal som skall hantera våra kunders varor.

Som en kuriosa är vi det enda företaget i branschen som implementerat Gamification i vår produktion. Ett unikt och mycket lyckosamt initiativ som driver motivationen bland våra medarbetare, ett initiativ som våra befintliga kunder uppskattar mycket.

Hur ser ni på framtiden inom logistik?
Vi tror att vi bara sett början på den utveckling som logistikbranschen har framför sig. Främst handlar det naturligtvis om att hitta kostnadseffektiva och kvalitetssäkra lösningar med tillägget att det måste vara hållbart. Var mixen mellan BTB och BTC hamnar är naturligtvis svårt att säga, men vi tror att det är en bra bit kvar innan balans råder. Vi tror att de som kommer att lyckas på den framtida logistikmarknaden kan erbjuda en diversifierad portfölj av tjänster som innebär att slutkonsumenten avgör vad de är beredda att betala för. Vi tror även att den historiska kvalitetsnivån i branschen är passé. Idag förväntar sig alla kunder att de ska få en korrekt utförd tjänst oavsett vilket pris de betalar.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top