Internet of Logistics – ny digital infrastruktur för all handel

Träffa Sara Ali och Logtrade

Vi träffade Sara Ali, operativ chef och innovationsansvarig på Logtrade, för att få en djupare inblick i digital infrastruktur och “Internet of Logistics”.

Du talar om ”Internet of Logistics – ny digital infrastruktur för all handel”, vad innebär digital infrastruktur i praktiken?

I detta fallet syftar jag på en digital infrastruktur som möjliggör att produkter i framtiden kan sälja sig själv och ett eko system som ser till att människor får det dem behöver, där dem behöver samt när dem behöver det på ett mer hållbart sätt. Detta bygger på att alla produkter får en egen identitet och den fysiska världen blir uppkopplad. Denna digitala infrastruktur bygger på en ny öppen global standard som heter Internet of Logistics, som möjliggör visibilitet i hela kedjan från tillverkning till konsumtion.

Vilken nytta drar handeln av digital infrastruktur?

Producenterna och varumärkena kan nå slutkonsumenten utan att behöva gå via mellanhänder för att nyttja deras infrastruktur. Genom denna den nya digitala infrastruktur får alla samma förutsättningar för att lyckas och inte minst drar vi alla fördelen av en mer hållbar struktur där vi kan dela på resurser istället för att behöva tillföra nya.

Är denna trenden för alla som arbetar med e-handel eller passar de vissa segment bättre?

Detta är ingen trend utan ett ekosystem och en digital intrastruktur som löser de utmaningar vi har idag med dagens handel ur ett logistik perspektiv och särskiljer inte på e-handel eller fysisk handel utan berör handel i alla former.

Hur hjälper denna utvecklingen klimatpåverkan som är ett hett ämne att ta hänsyn till?

Visibiliteten möjliggör att vi delar på de resurser som existerar och nyttjar resurserna på ett mer effektivt sätt utan att behöva tillföra nya resurser som ex. mer transportkapacitet.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top