Zetes and Supply Chain Visibility

Zetes and Supply Chain Visibility

Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions för Zetes, har över 18 års erfarenhet av Supply Chain management och är ansvarig för Zetes globala mjukvarustrategi.

Vi lever idag i en digitaliserad global värld där konkurrensen bland varor och tjänster ständigt ökar. Det medför att leverantörer, kunder och ny lagstiftning ställer allt högre krav på tydlig information och snabba kostnadseffektiva leveranser.

Teknik fortsätter att vara en av de största konversationsstartarna inom den moderna distributionskedjan. Företag över hela världen investerar mer än någonsin tidigare för att digitalisera och effektivisera sina processer. Smidighet, visibilitet och spårbarhet är fortfarande de vanligaste målen som driver digital transformation. Nyckeln till den digitala distributionskedjan ligger i data och för att fånga och lagra data krävs det rätt teknik och det är här molnlösningar och Internet of Things (IoT) blir allt viktigare.

Zetes som en partner inom Supply Chain technology erbjuder ett komplett utbud av lösningar som gör det möjligt för företag att optimera sin kapacitet och minimera felen i hela distributionskedjan. Omkring 80 % av de 500 ledande distributionskedjeföretagen i Europa använder sig av Zetes lösningar för att stärka sina led inom produktion, transport, lager och butik. Med över 30 års erfarenhet inom lösningar för distributionskedjan är Zetes idag en av de ledande aktörerna på marknaden.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top