Vad erbjuder EY?

Support inom Global Trade

EY erbjuder inom ramen för Global Trade både kvalificerad juridisk rådgivning och lösningar på praktiska problem som företag kan ställas inför i sin import/exporthantering. Vi hjälper dig att hitta kostnadsbesparingar och eliminera risker inom både tull och punktskatt.

Några av våra tjänster är:

• Tolka lagstiftning för att säkerställa att lagar och regler följs. Hitta möjligheter och alternativ vid omstruktureringar och införandet av nya affärsmodeller.

• Ansökningsförfaranden för olika tillstånd kopplade till både tull och punktskatt till exempel AEO, samlad garanti och betalningsanstånd, godkänd upplagshavare mm

• Klassificering av varor.

• Analys av vilka tullförfaranden som är lämpligast i specifika situationer.

• Analys av punktskattehantering, förslag till effektiviseringar

• Rådgivning inom ursprungshantering av varor och tolkning av frihandelsavtalens förmåner.

• Hjälp med tullvärdeberäkning.

• Omprövningar, stöd vid processer.

• ”Health checks” och granskningar av företags tull- och punktskattehantering samt stöd vid revisioner.

• Stöd vid Brexit-frågor

• Exportkontroll

Vi kan även kartlägga företagets import– och exportprocesser för att skapa en tydlig bild av varuflöden, beslutsvägar och funktioner som direkt eller indirekt ingår i tullprocesserna. Efter kartläggningen får du förslag på hur du kan förbättra processerna och effektivisera tullhanteringen. Det kan bland annat leda till kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Ibland kan företag behöva få in tullkompetens i verksamheten med kort varsel, till exempel i samband med större projekt och omstruktureringar. Vi kan då förlägga en eller flera av våra tullexperter hos företaget under en begränsad tid. Det upplever många företag som en snabb, flexibel och kostnadseffektiv lösning. Vi använder också olika analysverktyg för att kunna ta oss an större mängder data

Med vår samlade kompetens inom tull, moms, punktskatter och supply chain kan vi erbjuda helhetslösningar för företag. Eftersom EY har kontor i 150 länder och arbetar över hela världen erbjuder vi även globala lösningar.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top