Unik bergvärme minskar lageranläggningens miljöavtryck

Världens första djupgeometriska brunn

NREP och Logicenters har de senaste åren utökat satsningarna på att minska miljöavtrycket från sina anläggningar. Nu inleder man ett intressant pilotprojekt med bergvärme vid ett lager i finska Esbo. Tillsammans med Qheat bygger man världens första djupgeometriska brunn, som ska kunna leverera 40 gånger mer energi än en vanlig bergvärmebrunn.

Genom att använda oss av banbrytande lösningar vill vi aktivt introducera nya miljöeffektiva lösningar i branschen. Vi utforskar även kontinuerligt diverse möjligheter för att förbättra energieffektiviteten samt öka användningen av förnybar energi i våra fastigheter. Då fastighetsutveckling står för cirka en tredjedel av Finlands koldioxidutsläpp är vi måna om att minska vårt klimatavtryck och vill även främja energieffektivitet, säger Jani Nokkanen, partner på NREP, i ett pressmeddelande.

Brunnen kommer att borras ner till två kilometers djup och ska stå klar att användas i november. Enlig beräkningarna kan anläggningen minska logistikcentrets koldioxidutsläpp med 90 procent och dra nytta av sommarens temperaturer.

– En fossilfri framtid ligger under våra fötter. Med värme från dessa djupgeotermiska brunnar kan vi utnyttja de varma sommarmånaderna. Då kan vi lagra avfallsenergin för att sedan använda den för uppvärmning på vintern. Djupgeotermisk energi har betydande exportpotential som kan gynna klimatet genom att minska utsläppen på en global nivå, säger Miska Eriksson, vd på Qheat.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top