Seminarieprogram

Aktivitetstyper
Sortera resultat  
15 resultat
Viktor Brandon Leek 

Har vi råd att inte automatisera materialhanteringen?

Presentationens första halva utgörs av en snabb överflygning av hur megatrender och omvärldsfaktorer påverkar logistik och materialhantering, samt vad det innebär för behov och efterfrågan på automationslösningar. Den andra halvan gör en ansats att jämföra kostnader och risker vid genomförande av automationsprojekt med kostnader och risker vid fortsatt manuell hantering, samt hur såväl finansiella som

Läs mer »
Anders Bohlin  Max Helm  Stefan Karlöf  Viktor Brandon Leek 

Paneldebatt – Automationsrevolutionen – ett samtal om strategier för framgångsrik lagerautomation

Automatiseringen och robotiseringen kommer att öka avsevärt i de flesta lagerverksamheter. Samtidigt ökar digitaliseringen och uppkopplingen på olika logistikplattformar, där försörjningsflödena koordineras och integreras med hjälp av olika mjukvaror, AI/maskininlärning och uppkopplade lastbärare och produkter. Men hur bör företag förhålla sig till den här utvecklingen, och hur bör de agera för att möta automatiseringen och

Läs mer »
Jacob Öljemark 

Blir världen mer protektionistisk?

Tullar och andra handelshinder bidrar till att minska handelsutbytet mellan länder vilket är långsiktigt negativt för den ekonomiska utvecklingen. Vilka utmaningar finns det i framtiden och hur kan säkerhetsintressen påverka utvecklingen.

Läs mer »
Stina Holm Carlsson  Tobias Sjölin 

Revolutionerande logistik hos Boozt: Automatisering och smarta system för maximal effektivitet

Tobias Sjölin och Stina Holm Carlsson pratar om världens största AutoStore-anläggning med 1,2 miljoner bins. Hemligheten bakom Boozt effektivitet är dock inte automation utan hur man arbetar för att effektivisera sina processer och hur ens egenutvecklade system ger möjligheten att göra det omöjliga. Det här är en liten inblick i hur Boozt styr sina volymer

Läs mer »
AnnaCarin af Forselles  Martin Stenfors 

Frukostseminarie: ”Sverige behöver logistiker för att klara nästa stora textil-utmaning!”

Inom några år kommer Sverige behöva implementera EU direktivet 2008/98/EG för cirkulär hantering av textil och textilavfall. Kommer vi kunna återvinna kläder precis som aluminiumburkar återvinns idag? Detta ”nya” cirkulära flödet innebär att vi behöver bygga nya storskaligt system med enorma logistikutmaningar, de system som finns på plats idag har inte tillräcklig kapacitet och det

Läs mer »
Alexander Dellborg  Björn Redig  Stefan Karlöf 

Vägar till ökad motstånskraft och hållbarhet i supply chain

Senare års störningar i de globala försörjningskedjorna har lett till ett uppvaknande kring behovet av att bygga in mer motståndskraft/resiliens och hållbarhet i den egna verksamheten. Men vad kan man egentligen göra som ett enskilt företag för skydda sig mot oväntade störningar?  Alexander Dellborg – Försäljningsdirektör Turck Vilant Systems, Björn Redig från Sonat och Stefan

Läs mer »
Daniel Hellström  Yulia Vakulenko 

E-commerce Packaging Wrapped: Big Data, Stars, and More

Det finns ett behov av att bättre förstå e-handelsförpackningens roll i konsumentresan. I den senaste studien använder forskargrupp från Lunds universitet textutvinningstekniker för att analysera över 100 miljoner beställningar från Amazons detaljhandelsplattform med sina respektive produktrecensioner och stjärnbetyg för att identifiera kontaktpunkter för förpackningar och avslöja deras relationer med online-recensioner och betyg.

Läs mer »
Robin Hansson 

Integration mellan system och människor

Robin Hansson presenterar tillämpningen av automation ökar inom materialhanteringsprocesser såsom interntransporter. Fortfarande kvarstår dock många frågor om hur automation bäst ska tillämpas i dessa processer. En hög automationsgrad är inte ett självändamål, utan teknologin bör utnyttjas med en förståelse för hur den kan bidra till en ökad prestation inom områden såsom produktivitet och kvalitet, utan

Läs mer »
Scroll to Top